Видео


Azerbaycan Tarixi MulitimediaÇaşıoğlu Multimedia şirkəti tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan tarixi audio-vizual diskləri vətən tarixinin ən qədim zamanlarından başlamış XX-ci əsrin ikinci yarısınadək olan dövrünü əhatə edir.


Qədim dövr

Qədim dövrü əhatə edən diskdə ölkəmizdə ən qədim insanların meydana gəlməsi, yaşaması, ilk sivilizasiyaların yaranması və inkişafı öz əksini tapmışdır. Lullubi və quti erkən dövlət qurumlarının, Manna, İskit, Atrapatena və Albaniya dövlətlərinin yaranması və inkişafi xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir.


Orta Əsrlər dövrü

Orta Əsrlər dövrünün Erkən Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin inkişafı, Albaniya Girdiman, Şirvanşahlar, Məzyədilər, Sacilər. Sallarilər, Şaddadilər və Rəvvadilər dövlətlərinin yaranması tarixi haqqında məlumat yer alır.

Orta Əsrlər dövrünün Klassik Feodalizm və Son Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanda intibah daha qabariq şəkildə öz əksini tapmışdır. Eldənizlər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi imperatorluqları kimi möhtəşəm Azərbaycan türk dövlətlərinin yaranması və inkişafı, onların tariximizdə yeri və rolu real faktlar əsasında işıqlandırılmışdır.

Azərbaycan tarixini obyektiv şəkildə əks etdirən interaktiv xəritələrin, sxemlərin, slaydların ölkəmizin müxtəlif dövrlərdə tarixini əks etdirən video materialların, lüğət, animasiyaların verilməsi o dövrü daha dolğun əhatə edir.


Yeni dövr

Vətən tarixinin yeni dövrünü əhatə edən dörd audio-vizual disk XVİİ-ci əsrin ikinci yarısından 1918-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Yeni dövr diskində Səfəvilər dövlətinin son mərhələsi, Əvşar imperatorluğunun yaranmasi, dağilması, Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlərin yaranması və inkişafı barədə geniş məlumat verilmişdir. Azərbaycan torpağlarına yiyələnmək uğrunda Rusya və Osmanlı dövlətləri arasında gedən mübarizə, bu mübarizənin Azərbaycan üçün nəticələri ilk dəfə əyani şəkildə bu diskdə öz yerini tapmışdır. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, istedadlı sərkərdə Nadir şahın yaratdığı Əvşar imperatorluğunun dövlətçilik tariximizdə oynadığı rol real faktlarla izah olmuşdur. Quba, Şəki, Urmiyə, Qarabağ xanliqlarını, Azərbaycan torpağlarını vahid dövlətdə birləşdirmək uğrunda mübarizəsi sənədli kadrlarla verilmişdir. Ölkəmizin qərbində Yerivan, Gəncə və Naxçivan xanlıqlarına göz dikmiş ermənilərin məkrli niyyətlərinin dərk edilməsi tarixi faktlarla göstərilmişdir.

Yeni dövr İİ-ci hissədə Azərbaycan torpağlarını bölüşdürmək uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi Rusiya və Qacarlar sülaləsinin idarə etdiyi İran ərasıində gedən müharibələr və nəticədə ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin süqutu, torpağlarımızın etnik köçürmə obyektinə çevrilməsi öz əksini tapmışdır.

Yeni dövr İİİ-cü hissədə Azərbaycanın şimal torpağlarında kapitalist münasibətlərin inkişafi, neft və digər sənayi sahələrinin dirçəlişi məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Haci Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Muxtarov kimi şəxsiyyətlər barədə ətrafli məlumat verilmişdir. Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda onlarən xeyriyyəçilik fəaliyyəti təfərruatı ilə təsvir edilmişdir.

Yeni dövr İV-cü hissədə XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadliq mubarizəsinin başlanması, Şimali Azərbaycanda Rusiyanın müstəmləkəçiliyi, Cənubi Azərbaycanda şahliq rejimi əleyhinə çıxışların genişlənməsi tarixi sənədlər əsasında şərh olunur.


Ən Yeni dövr

Layihə şəklində olan lakin artıq reallaşmağa başlayan Ən Yeni dövr tarixinin beş diskdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
1-ci diskdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti və Cənubi Azərbaycanda milli azadliq hərəkatı məsələlərindən bəhs olunur.
2-ci diskdə Azərbaycanda sovet rejiminin bərqərar olması, sosialistcəsinə yenidən qurmalar və onların nəticələri nəzərdən keçirilir.
3-cü diskdə Sovet Azərbaycanı və Cənubi Azərbaycanda İkinci Dünya Muharibəsi illərində baş vermiş siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni prosesslər geniş şəkildə təhlil olunur.
4-cü diskdə Sovet Azərbaycanının totalitar rejimi şəraitində keçdiyi yola nəzər salınır.
5-ci diskdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strateqiyası, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi, Xəzərin status problemi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası öz əksini tapır.

Azərbaycan tarixini əks etdirən bu disklər vətənini sevən hər bir kəsə onun tarixini öyrənmək üçün geniş imkanlar yaradır.

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 12,206
Добавлено: 7 лет
Длительность: 5:50
Комментарии: 6

Тэги для этого Видео:  Найти больше видео в категории: "Film"
Видео загрузил: RezaTebrizli
Показать больше видео, загруженных RezaTebrizli


Похожие видео:

Azərbaycan xanlıqlarının tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 8902
İran da Bozkurtlar Farsları yok ettiler.
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 13000
İran aslında bir Türk Ülkesi. Türkler orda çoğunlukta. 35000000 iranda Türk yaşamaktadır
QEDIM DUNYANIN YEDDI MOCUZESI
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 40468
Azərbaycan tarixi.Səfəvilər dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 14906
Azərbaycanın gerçək tarixi
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 51688
Azərbaycanın həqiqi tarixi, Azerbeycanın gerçek tarihi, Azerbaijan true history. (Azərbaycan türkcəsində)
Yük filmi (Бремя) ,1995
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 27631
Film Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin həyatının bir günü ərzində başına gələn əhvalatlardan söhbət açır. Ssenari Müəllifi : Şahmar Ələkbərov,...
Azerbaijan History Caucasian Albania
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 14456
Azerbaijan History Caucasian Albania Monasteries from Sheki,Derbend, Qabala,Dashkasan,Agdere, Gedebey,Artsakh to Khojavand http://www.artsakh.com...
Azerbaycan Tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5750
Azerbaycan Tarixi
AZERBAYCAN XANLIQLAR DOVRU
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4437
Azerbaycan Tarixi 2
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 6063
Azerbaycan Tarixi
Ümum Azərbaycan Tarixi - Kərəm Məmmədov
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4817
İctimai TV. "Səhər sovqatı" verlişidə - Ümum Azərbaycan və Borçalı tarixi antropoloqiyası mövzusunda danışdılar: Kərəm Məmmədov...
Azərbaycan Türk Dövləti [ Azerbaycan Turk State ] YIGIT TÜRKLER
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 15064
YIGIT KAHRAMAN TÜRKLER The 'Gök Türkler were real Turk people of ancient Central Asia[citation needed]. Known in medieval Chinese sources as T'u...
Borçalı tarixi (Borchali )
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 28845
AZERBAYCAN ASKERİ ve Ermenistan askeri
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 189561
Hazlrladı: Rövşən Rüstəmov N~A~X~Ç~I~V~A~N
Yük (film, 1995)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 9003
Filmin musiqiləri: http://www.dropbox.com/sh/ulrm97b8gbgcn6n/TgGRkvEq_4 Məzmun Film Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin həyatının bir günü ərzində...
qaraqoyunlu karakoyunlu.wmv
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 3993
Azərbaycan türklərinin tarixi...

Просмотров: 137356
Her bir azerbaycan turkunun baxmasi vacibdir! yatma ey millet yatma, OYAN!! Это ФАКТ...! 1828 г 10 февраля - николаем I был подписан Туркманчайский...
Azərbaycan tarixi.Atropatena
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5533
Azərbaycan tarixi.Daş dövrü
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4379
Azərbaycan xanlıqları. Dərbənd, Quba və Bakı xanlığı. 4-cü film (film) (TV)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4386
Azərbaycan xanlıqları. Dərbənd, Quba və Bakı xanlığı yaxud Sisianovun son yürüşü. 4-cü film (film) Məzmun Silsilə sənədli filmlər seriyasından...
Azerbaijan - Atropatena - D/F: ATROPAT - Part I
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 2606
Rejissor İqbal Məmmədəliyevin "Hərb Tariximiz" silsiləsindən. Bu film öz dövrünün ən populyar və qeyri-ənənəvi üslubda çəkilmiş audio-vizual...
Azerbaijani Military Parade 2013 - land forces // Hərbi parad - 26 iyun 2013
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 324344
Азербайджан - Военный парад 2013 - только сухопутные войска Azerbaijani Military Parade 2013 - only land forces Azərbaycan Herbi Parad 2013 -...
Səfəvilər Dövləti-Safavid Empire(part2)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 7965
Səfəvilər Dövləti və yaxud Dövlət-i Səfəviyyə(fars: صفویان; ingilis: Safavid Empire), 1501-ci ildən 1736 ilə qədər Azərbaycandan başlayaraq bugünkü...
Cavad Xan trailer
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5288
Azərbaycan türklərindən (qacarlardan) olan böyük sərkərdə, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının son hakimi. 1786-cı ildən Gəncəni idarə edən Cavad xan...
Elçibey'den Necip Fazıl'ın Sakarya Şiiri
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 41883
Azerbaycan'ın 1.Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okuyor.

Комментарии:

Автор Fuad Aliyev (9 месяцев)
Cashioglunun saytini bilen varsa yazsinda.

Автор Habil Abbasov. (1 год)


Автор Dr.Surgeon from the Turkic world (4 года)
Super.... History of Azerbaijan!

Автор Ferid Isayev (1 год)
hani M.E.Resulzade cuhuriyyetin qurucusu hani

Автор Burhan Imranoglu (3 года)
varsa totalitar rejim ve 11 ci sinif derslerinide youtuba yerlesdirerdiz

Автор GeCeMiZz (2 года)
Reza xahis bu diski nece ala bilerem ?

Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта