Видео


Azerbaycan Tarixi MulitimediaÇaşıoğlu Multimedia şirkəti tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan tarixi audio-vizual diskləri vətən tarixinin ən qədim zamanlarından başlamış XX-ci əsrin ikinci yarısınadək olan dövrünü əhatə edir.


Qədim dövr

Qədim dövrü əhatə edən diskdə ölkəmizdə ən qədim insanların meydana gəlməsi, yaşaması, ilk sivilizasiyaların yaranması və inkişafı öz əksini tapmışdır. Lullubi və quti erkən dövlət qurumlarının, Manna, İskit, Atrapatena və Albaniya dövlətlərinin yaranması və inkişafi xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir.


Orta Əsrlər dövrü

Orta Əsrlər dövrünün Erkən Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin inkişafı, Albaniya Girdiman, Şirvanşahlar, Məzyədilər, Sacilər. Sallarilər, Şaddadilər və Rəvvadilər dövlətlərinin yaranması tarixi haqqında məlumat yer alır.

Orta Əsrlər dövrünün Klassik Feodalizm və Son Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanda intibah daha qabariq şəkildə öz əksini tapmışdır. Eldənizlər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi imperatorluqları kimi möhtəşəm Azərbaycan türk dövlətlərinin yaranması və inkişafı, onların tariximizdə yeri və rolu real faktlar əsasında işıqlandırılmışdır.

Azərbaycan tarixini obyektiv şəkildə əks etdirən interaktiv xəritələrin, sxemlərin, slaydların ölkəmizin müxtəlif dövrlərdə tarixini əks etdirən video materialların, lüğət, animasiyaların verilməsi o dövrü daha dolğun əhatə edir.


Yeni dövr

Vətən tarixinin yeni dövrünü əhatə edən dörd audio-vizual disk XVİİ-ci əsrin ikinci yarısından 1918-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Yeni dövr diskində Səfəvilər dövlətinin son mərhələsi, Əvşar imperatorluğunun yaranmasi, dağilması, Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlərin yaranması və inkişafı barədə geniş məlumat verilmişdir. Azərbaycan torpağlarına yiyələnmək uğrunda Rusya və Osmanlı dövlətləri arasında gedən mübarizə, bu mübarizənin Azərbaycan üçün nəticələri ilk dəfə əyani şəkildə bu diskdə öz yerini tapmışdır. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, istedadlı sərkərdə Nadir şahın yaratdığı Əvşar imperatorluğunun dövlətçilik tariximizdə oynadığı rol real faktlarla izah olmuşdur. Quba, Şəki, Urmiyə, Qarabağ xanliqlarını, Azərbaycan torpağlarını vahid dövlətdə birləşdirmək uğrunda mübarizəsi sənədli kadrlarla verilmişdir. Ölkəmizin qərbində Yerivan, Gəncə və Naxçivan xanlıqlarına göz dikmiş ermənilərin məkrli niyyətlərinin dərk edilməsi tarixi faktlarla göstərilmişdir.

Yeni dövr İİ-ci hissədə Azərbaycan torpağlarını bölüşdürmək uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi Rusiya və Qacarlar sülaləsinin idarə etdiyi İran ərasıində gedən müharibələr və nəticədə ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin süqutu, torpağlarımızın etnik köçürmə obyektinə çevrilməsi öz əksini tapmışdır.

Yeni dövr İİİ-cü hissədə Azərbaycanın şimal torpağlarında kapitalist münasibətlərin inkişafi, neft və digər sənayi sahələrinin dirçəlişi məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Haci Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Muxtarov kimi şəxsiyyətlər barədə ətrafli məlumat verilmişdir. Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda onlarən xeyriyyəçilik fəaliyyəti təfərruatı ilə təsvir edilmişdir.

Yeni dövr İV-cü hissədə XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadliq mubarizəsinin başlanması, Şimali Azərbaycanda Rusiyanın müstəmləkəçiliyi, Cənubi Azərbaycanda şahliq rejimi əleyhinə çıxışların genişlənməsi tarixi sənədlər əsasında şərh olunur.


Ən Yeni dövr

Layihə şəklində olan lakin artıq reallaşmağa başlayan Ən Yeni dövr tarixinin beş diskdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
1-ci diskdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti və Cənubi Azərbaycanda milli azadliq hərəkatı məsələlərindən bəhs olunur.
2-ci diskdə Azərbaycanda sovet rejiminin bərqərar olması, sosialistcəsinə yenidən qurmalar və onların nəticələri nəzərdən keçirilir.
3-cü diskdə Sovet Azərbaycanı və Cənubi Azərbaycanda İkinci Dünya Muharibəsi illərində baş vermiş siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni prosesslər geniş şəkildə təhlil olunur.
4-cü diskdə Sovet Azərbaycanının totalitar rejimi şəraitində keçdiyi yola nəzər salınır.
5-ci diskdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strateqiyası, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi, Xəzərin status problemi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası öz əksini tapır.

Azərbaycan tarixini əks etdirən bu disklər vətənini sevən hər bir kəsə onun tarixini öyrənmək üçün geniş imkanlar yaradır.

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 11,467
Добавлено: 6 лет
Длительность: 5:50
Комментарии: 6

Тэги для этого Видео:  Найти больше видео в категории: "Film"
Видео загрузил: RezaTebrizli
Показать больше видео, загруженных RezaTebrizli


Похожие видео:

Azərbaycan xanlıqlarının tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4906
Yük filmi (Бремя) ,1995
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 21732
Film Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin həyatının bir günü ərzində başına gələn əhvalatlardan söhbət açır. Ssenari Müəllifi : Şahmar Ələkbərov,...
Azərbaycan tarixi.Atropatena
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 3641
Azərbaycan tarixi.Daş dövrü
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 2421
Azərbaycan tarixi.Albaniya dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 2398
Ümum Azərbaycan Tarixi - Kərəm Məmmədov
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4531
İctimai TV. "Səhər sovqatı" verlişidə - Ümum Azərbaycan və Borçalı tarixi antropoloqiyası mövzusunda danışdılar: Kərəm Məmmədov...
Azərbaycan tarixi.Səfəvilər dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 10126
Səfəvilər Dövləti-Safavid Empire(part2)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 7479
Səfəvilər Dövləti və yaxud Dövlət-i Səfəviyyə(fars: صفویان; ingilis: Safavid Empire), 1501-ci ildən 1736 ilə qədər Azərbaycandan başlayaraq bugünkü...
Azərbaycan tarixi.Manna dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 3820
Azərbaycan Tarixi-تاریخ آزربایجان
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 14368
Azərbaycan Tarixi-Azerbaijanin Türk history-آزربایجان تاریخی
Azerbaycan Tarixi
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 7351
Azerbaycan Tarixi, Audiovizual tedris sistemi. Informasia isteiersiniz lotfen öz soalizi "azerbaycantarixi@yahoo.com" göndärin. Reza Tebrizli
TÜRK TARİHİ (Haritalarla) - History of TURKS (With Maps)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 197925
TÜRK TARİHİ ( Haritalarla) History of TURKS (With Maps) Hazirlayan : Soykan Diso Not: Resimler Wikipedia sitesinde alinmistir...
Azerbaijani Military Parade 2013 - land forces // Hərbi parad - 26 iyun 2013
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 244478
Азербайджан - Военный парад 2013 - только сухопутные войска Azerbaijani Military Parade 2013 - only land forces Azərbaycan Herbi Parad 2013 -...
Pompey haqqında qısa sənədli film (Azərbaycan dilində)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 28328
Anar Rafiqoğlu teqdim edir: Qədim və tarixi Pompey şəhəri haqqında Azərbaycan dilində hazırlanan qısa sənədli film. (latın dilində: Pompeii,...
Dünya Həyatının Həqiqətləri - Titanikdəki ibrət
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4007
Tarix, dünya həyatının müvəqqətiliyini və ölümün bizə zənn etdiyimizdən daha yaxın olduğunu göstərən ibrətamiz hadisələrlə doludur. 1912-ci ilə...
Səfəvilər Dövləti-Safavid Empire(part6)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 1809
Səfəvilər Dövləti və yaxud Dövlət-i Səfəviyyə(fars: صفویان; ingilis: Safavid Empire), 1501-ci ildən 1736 ilə qədər Azərbaycandan başlayaraq bugünkü...
Azərbaycan türklərinin tarixi...

Просмотров: 127664
Her bir azerbaycan turkunun baxmasi vacibdir! yatma ey millet yatma, OYAN!! Это ФАКТ...! 1828 г 10 февраля - николаем I был подписан Туркманчайский...
Azerbaycan Tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5593
Azerbaycan Tarixi
Azerbaycan Qarabag
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 91308
QARABAG-ЭТО часть Азербайджана
Azerbaijan - Atropatena - D/F: ATROPAT - Part I
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 2521
Rejissor İqbal Məmmədəliyevin "Hərb Tariximiz" silsiləsindən. Bu film öz dövrünün ən populyar və qeyri-ənənəvi üslubda çəkilmiş audio-vizual...
Elshad Suleymanov-Manna dovleti.mp4
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 9782
Ə.Elçibəyin Prezidentliyi Dönemi (3/4ci bölümdən)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 32942
7 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə demokratik yolla prezident seçilən Əbülfəz Elçibəy, ölkədə demokratiyanın bərqərar olması,...
iran 35milion turks=azerbaycan/----ana nagili-vahabzade/ gaip-
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 5018
ana nagili-vahabzade/ gaip iran /turk/ azerbaycan iran 35milion turks=azerbaycan/----ana nagili-vahabzade/ gaip-
Azərbaycan xanlıqları. Dərbənd, Quba və Bakı xanlığı. 4-cü film (film) (TV)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4096
Azərbaycan xanlıqları. Dərbənd, Quba və Bakı xanlığı yaxud Sisianovun son yürüşü. 4-cü film (film) Məzmun Silsilə sənədli filmlər seriyasından...
Azerbaycan
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 11558
Azerbaycanin Tarihi

Комментарии:

Автор Dr.Surgeon from the Turkic world (3 года)
Super.... History of Azerbaijan!

Автор Ferid Isayev (1 год)
hani M.E.Resulzade cuhuriyyetin qurucusu hani

Автор Burhan Imranoglu (2 года)
varsa totalitar rejim ve 11 ci sinif derslerinide youtuba yerlesdirerdiz

Автор GeCeMiZz (2 года)
Reza xahis bu diski nece ala bilerem ?

Автор Fuad Aliyev (5 месяцев)
Cashioglunun saytini bilen varsa yazsinda.

Автор Habil Abbasov. (1 год)


Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта