Видео


Azerbaycan Tarixi MulitimediaÇaşıoğlu Multimedia şirkəti tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan tarixi audio-vizual diskləri vətən tarixinin ən qədim zamanlarından başlamış XX-ci əsrin ikinci yarısınadək olan dövrünü əhatə edir.


Qədim dövr

Qədim dövrü əhatə edən diskdə ölkəmizdə ən qədim insanların meydana gəlməsi, yaşaması, ilk sivilizasiyaların yaranması və inkişafı öz əksini tapmışdır. Lullubi və quti erkən dövlət qurumlarının, Manna, İskit, Atrapatena və Albaniya dövlətlərinin yaranması və inkişafi xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir.


Orta Əsrlər dövrü

Orta Əsrlər dövrünün Erkən Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin inkişafı, Albaniya Girdiman, Şirvanşahlar, Məzyədilər, Sacilər. Sallarilər, Şaddadilər və Rəvvadilər dövlətlərinin yaranması tarixi haqqında məlumat yer alır.

Orta Əsrlər dövrünün Klassik Feodalizm və Son Orta Əsrlər mərhələsini əhatə edən diskdə Azərbaycanda intibah daha qabariq şəkildə öz əksini tapmışdır. Eldənizlər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi imperatorluqları kimi möhtəşəm Azərbaycan türk dövlətlərinin yaranması və inkişafı, onların tariximizdə yeri və rolu real faktlar əsasında işıqlandırılmışdır.

Azərbaycan tarixini obyektiv şəkildə əks etdirən interaktiv xəritələrin, sxemlərin, slaydların ölkəmizin müxtəlif dövrlərdə tarixini əks etdirən video materialların, lüğət, animasiyaların verilməsi o dövrü daha dolğun əhatə edir.


Yeni dövr

Vətən tarixinin yeni dövrünü əhatə edən dörd audio-vizual disk XVİİ-ci əsrin ikinci yarısından 1918-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Yeni dövr diskində Səfəvilər dövlətinin son mərhələsi, Əvşar imperatorluğunun yaranmasi, dağilması, Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlərin yaranması və inkişafı barədə geniş məlumat verilmişdir. Azərbaycan torpağlarına yiyələnmək uğrunda Rusya və Osmanlı dövlətləri arasında gedən mübarizə, bu mübarizənin Azərbaycan üçün nəticələri ilk dəfə əyani şəkildə bu diskdə öz yerini tapmışdır. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, istedadlı sərkərdə Nadir şahın yaratdığı Əvşar imperatorluğunun dövlətçilik tariximizdə oynadığı rol real faktlarla izah olmuşdur. Quba, Şəki, Urmiyə, Qarabağ xanliqlarını, Azərbaycan torpağlarını vahid dövlətdə birləşdirmək uğrunda mübarizəsi sənədli kadrlarla verilmişdir. Ölkəmizin qərbində Yerivan, Gəncə və Naxçivan xanlıqlarına göz dikmiş ermənilərin məkrli niyyətlərinin dərk edilməsi tarixi faktlarla göstərilmişdir.

Yeni dövr İİ-ci hissədə Azərbaycan torpağlarını bölüşdürmək uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi Rusiya və Qacarlar sülaləsinin idarə etdiyi İran ərasıində gedən müharibələr və nəticədə ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin süqutu, torpağlarımızın etnik köçürmə obyektinə çevrilməsi öz əksini tapmışdır.

Yeni dövr İİİ-cü hissədə Azərbaycanın şimal torpağlarında kapitalist münasibətlərin inkişafi, neft və digər sənayi sahələrinin dirçəlişi məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Haci Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Muxtarov kimi şəxsiyyətlər barədə ətrafli məlumat verilmişdir. Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda onlarən xeyriyyəçilik fəaliyyəti təfərruatı ilə təsvir edilmişdir.

Yeni dövr İV-cü hissədə XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadliq mubarizəsinin başlanması, Şimali Azərbaycanda Rusiyanın müstəmləkəçiliyi, Cənubi Azərbaycanda şahliq rejimi əleyhinə çıxışların genişlənməsi tarixi sənədlər əsasında şərh olunur.


Ən Yeni dövr

Layihə şəklində olan lakin artıq reallaşmağa başlayan Ən Yeni dövr tarixinin beş diskdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
1-ci diskdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti və Cənubi Azərbaycanda milli azadliq hərəkatı məsələlərindən bəhs olunur.
2-ci diskdə Azərbaycanda sovet rejiminin bərqərar olması, sosialistcəsinə yenidən qurmalar və onların nəticələri nəzərdən keçirilir.
3-cü diskdə Sovet Azərbaycanı və Cənubi Azərbaycanda İkinci Dünya Muharibəsi illərində baş vermiş siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni prosesslər geniş şəkildə təhlil olunur.
4-cü diskdə Sovet Azərbaycanının totalitar rejimi şəraitində keçdiyi yola nəzər salınır.
5-ci diskdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strateqiyası, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi, Xəzərin status problemi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası öz əksini tapır.

Azərbaycan tarixini əks etdirən bu disklər vətənini sevən hər bir kəsə onun tarixini öyrənmək üçün geniş imkanlar yaradır.

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 12,306
Добавлено: 7 лет
Длительность: 5:50
Комментарии: 6

Тэги для этого Видео:  Найти больше видео в категории: "Film"
Видео загрузил: RezaTebrizli
Показать больше видео, загруженных RezaTebrizli


Похожие видео:

Azərbaycan xanlıqlarının tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 9693
Türk Tarihinin Kara Sayfası _Türkmençay Sözleşmesi
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 31911
Rusya ve İran arasında imzalanan ve Azerbaycan'ı kuzey ve güney olarak ikiye bölen, Türk tarihinin en hazin antlaşmalarından biri olan Türkmençay...
Azərbaycanın gerçək tarixi
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 53216
Azərbaycanın həqiqi tarixi, Azerbeycanın gerçek tarihi, Azerbaijan true history. (Azərbaycan türkcəsində)
Dünya Həyatının Həqiqətləri - Titanikdəki ibrət
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4308
Tarix, dünya həyatının müvəqqətiliyini və ölümün bizə zənn etdiyimizdən daha yaxın olduğunu göstərən ibrətamiz hadisələrlə doludur. 1912-ci ilə...
Azərbaycan tarixi.Albaniya dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 3419
AZERBAYCAN XANLIQLAR DOVRU
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 4629
Azərbaycan tarixi.Manna dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 6356
Səfəvilər Dövləti-Safavid Empire(part2)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 8116
Səfəvilər Dövləti və yaxud Dövlət-i Səfəviyyə(fars: صفویان; ingilis: Safavid Empire), 1501-ci ildən 1736 ilə qədər Azərbaycandan başlayaraq bugünkü...
QEDIM DUNYANIN YEDDI MOCUZESI
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 41685
Azerbaycan Tarixi 1
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5771
Azerbaycan Tarixi
Azərbaycan tarixi.Şirvanşahlar dövləti
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 2041
Sirvansahlar (film)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 883
http://garabagh.net/ http://www.azerbaijans.com/
Güney Azerbaycan Video Klipleri
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 16902
ugurlar bizimdir araz elses Esir Azerbaycan Esir El Tamer Turan Türk Güney Azerbaycan Babak Qalasi Erdebil ardabil Tabriz Bozqurd Kurt Savalan
Mugham Azerbaycan Marali
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 47575
Azerbaycan Marali
ANS = Heyder Aliyev - Suret Huseynov
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 226663
AZREBAYCANLI MADEL GUNAY MUSAYEVA EZEL FILMINDE
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 65613
AZREBAYCANLI MADEL GUNAY MUSAYEVA EZEL FILMINDE
Azərbaycanın qısa tarixi
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 3848
YouTube - Muhacirler ve Veten
Azerbaycan
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 11644
Azerbaycanin Tarihi
AZƏRBAYCAN TARİXİ -Təbriz Xanlığı
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 9581
Dərsi danışır: Gülər Mirzəyeva R.q. - 54 №-li məktəbin 9q sinif şagirdi. Dizayn: Aygün Mirzəyeva R.q.
Ə.Elçibəyin Prezidentliyi Dönemi (3/4ci bölümdən)
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 33675
7 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə demokratik yolla prezident seçilən Əbülfəz Elçibəy, ölkədə demokratiyanın bərqərar olması,...
I am from AZERBAIJAN
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 17614
I am from AZERBAIJAN
Azerbaycan himni-Azerbaijan National Anthem
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 176773
Azerbaycan himni-Azerbaijan National Anthem
Azerbaycan Tarixi 3
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 11210
Azerbaycan Tarixi azerbaijan history gence tabriz turkmenchay quba Caucasian Albania Monasteries sheki qarabag artsakh baku derbent kelbajar...
Nader Shah The Afshar Turkmen
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 30304
Read More Sources Here Nāder Shāh Afshār (Persian: نادر شاه افشار; also known as Nāder Qoli Beg - نادر قلی بیگ or Tahmāsp Qoli Khān - تهماسپ قل)...
Elshad Suleymanov-Manna dovleti.mp4
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 11042

Комментарии:

Автор Fuad Aliyev (10 месяцев)
Cashioglunun saytini bilen varsa yazsinda.

Автор Habil Abbasov. (1 год)


Автор Dr.Surgeon from the Turkic world (4 года)
Super.... History of Azerbaijan!

Автор Ferid Isayev (1 год)
hani M.E.Resulzade cuhuriyyetin qurucusu hani

Автор Burhan Imranoglu (3 года)
varsa totalitar rejim ve 11 ci sinif derslerinide youtuba yerlesdirerdiz

Автор GeCeMiZz (2 года)
Reza xahis bu diski nece ala bilerem ?

Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта