Видео


https://youtube.com/devicesupporthttps://youtube.com/devicesupport
http://m.youtube.com


Просмотров: 32,205,722
Добавлено: 1 месяц
Длительность: 3:56
Комментарии:

Тэги для этого Видео:  Найти больше видео в категории: "Howto"
Видео загрузил: YouTube Help
Показать больше видео, загруженных YouTube Help


Похожие видео:

https://youtube.com/devicesupport

Просмотров: 32205722
https://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com

Комментарии:

Автор Benito Ramirez (26 дней)
კომენტარებს რო გადავხედე კინაღამ გუმა დამარტყა რაარი ეს რა სიხამეა ან ვაფშე
ქვის ხანაში ხართ ფუუუ იმენა ქვისხანაში ხართ რაა ქართველი ვაჟკაცები

Автор Giorgi Maqadze (23 дня)
au ra yleobebs bazrobs tipi )))))))

Автор Zaza Rogava (6 месяцев)
politika da seqsi ki ara locva locva tqven gamochurchuntebulo jojoxetis
marshxalebo twvena, gaabriyvet xalxi shterebi unamusoebo usircxviloebi fui
tqvens adamianobas. mimifurtxebia tqvennairebistvis araqartvelebo. 

Автор Zaza Rogava (6 месяцев)
an ra seqsualuri shenaxar shorena xar tu ra chemi mesame fexi xar, ras
gavxar cxeni sufta fui, wadi da shen ojaxis wevrebs mouyrvi seqsE tu ginda
shrns dzmas chauweqi an mamas tu gyavs. bozi qali es

Автор ირაკლი თაბუკაშვილი (7 месяцев)
რა ყლე ხალხი ხარტ კომენტარებსჰი ზოგიი..................

Автор giorgi georgia (3 года)
@Tornike44 კი მეც გეთანხმები , სექსი როგორ შეიძლება აკადრო ქალს. სამწუხაროდ
ხდება ისე რომ ბავშვია გასაკეთებელი და ცოლს ვკადრებთ ხოლმე,თორემ ქალს სექსი
რავა უნდა აკადრო. მეც უსექსობის მომხრე ვარ . ის კი არა და ქორწინების მერეც
ქალიშვილობის მომხრე ვარ :D :D :D

Автор Artur Konadoel (5 лет)
Irkvneba Kvekana, magram mgoni aseti iappasiani fuflo chventan didi hani
ver gachris, ase, rom mholod ar nahva aseti gadacemebis uhcelis sakmes,
reitingshi daendzrevat da gatishaven....Mag televizias Imedi ki ara Bozuri
uimedoba unda Erkvas!

Автор portnoyere (3 года)
@hovikahovika aq ar iyo dasaweri

Автор Tornike44 (3 года)
@nevermindafuckindark Shen ici Ramdeni adamiani aris Shicit impicirebuli da
sxva ramdeni daavadebaa romelic sexis meshveobit gadadis? She Martla
ganuvitarebelo da pidarastis tolpaso Saukunes ras uyureb dedac mostyvniat
sxva kveynebs erti sakartvelo gadarches danarcheni ar maintereseba. shen
kartvelixar is ucxoeli im pidarastebs rato uyureb da badzav? isini kldidan
rom xtebodnen 21 saukuneaoo shenc xo ar unda gadahyve.

Автор Tbilisi Traffic (3 года)
@borjjalo grigolias tu ufro sexualuri gimili ar qondes raa :D :D

Автор kakhi doc (5 лет)
fu ai es yle bicheb iro yavt moynavili ai eg pazoria da exla begashvilsi
sacinaamdego araperi ar maq ravi nashaa ra kai nashaa..... tu ginda exla
maiqcie yuradgeba tu ginda ara... da prasveti tu gaq kacs unda miarcho ra
ravi mara es yle kacebi magari yleebi arian pa balshomu

Автор MRKVATI (4 года)
rao stiopam ra sibrdzne mojvaa?? :::DD sexi tavisuplebaa sinamdvileshio da
vis ramxela tavisuplebis shegrdzneba aqvs es aris zustado.... shen ushvele
gmerto eset bechav adamianebs ::(((((

Автор Giorgi Chalelishvili (3 года)
@irakli4066 ეს სირი ვინაა?

Автор gaba gogishvili (5 лет)
yleqalaaaaaaaaaa

Автор Tornike44 (3 года)
@nevermindafuckindark es moralis ambavia gmerttan daaxloebis vin ra
mandzilis dashorebit dgas Gmerttan. yvela tavisupalia am kveynad visac
rogor unda ise moikceva aravis sakme ar aris, aravis ar akvs upleba sxva
gansajos. magran She arakaco Sex da pidarastobas mxars ucher momaval taobas
ryvni da xels hkrav adamians da ubskrulshi agdeb garyvnilobis da
gagrwnilobisken ubidzgeb adamianebs. imis magivrad rom utxra es arasworia
ara adamianuri cudia da ra gaaketooto pirikit akaeteb shen yvelapers.

Автор Nikolaiviertel (5 лет)
turme kombostoshi ar vupovivart... da es apirebs exla tamamad saubars...
vai sacodavo sakartvelo, eseti mdare xarisxis produkcia rom "iyideba",
sazogadoebis ragaca nacilis doneze mniutitebs... da rodis gamovalt am
chaobidan rom achlungeben am xalxs...

Автор Levan Kvesoshvili (3 года)
au ras gadaekidet ra am shorenas :@ ulamazesi sxeuli aqvs da useqsualuresia
! waiRo tvini am mentalitetma ra, msoflisoshi yvelgan arian esetebi da raRa
saqartveloshi aekidet? :@ Shorena magari xar !

Автор Ivane Jokhadze (5 лет)
amis da am gadacemis gamketeblis deda sheveci!!!! egre barem qalishvilobis
institutic gaauqmet tqveni evropelebis mimbadzveli deda sheveci!! da mag
pidarasti stumrebisac!

Автор ELLE1747 (4 года)
@borjjalo გასაგებია მაგრამ ვიდეო სადაც სიტყვა სექსი 100 ჯერ მაინც არის
გამოყენებული ცოტა უხერხულია ქვემოთ ლოცვა

Автор nika kobaxidze (5 лет)
shen mogityan gamcheni amgzrdeli da ojaxi sheni bozandara deda movtyan
kaloo! au ra yle gogoa amis dedas sheveci me da mteli tele kompania imedis
calke da moutyan ojaxshi satitavo tevri yvela imas vinc am gadacemaze
mushaobs!

Автор ELLE1747 (4 года)
rato ceria aq locva?

Автор Epic Hans (4 года)
@hovikahovika amin brat!

Автор Tornike44 (3 года)
@nevermindafuckindark Sasacilo ki ara satirelia is rom eklesiashi davdivaro
mwer da mere shemodixar internetshi da sulis wambilwvel dabali zneobis
yopakcevisken mouwodeb adamianebs. Shen ar gegonos ucodvelivar da arc is
ipikro me amit chem ginebas vamartlebde. Gmertma adamians goneba imitom
misca rom ipikros ra aris cudi da ra kargi, romelia swori gza da romeli
araswori. shen Tu martmadidebeli xar da eklesiashic dadixar aseti azri ar
unda gkondes. imedia odesme mixvdebo da gaiziareb chem azrs.

Автор Tornike44 (3 года)
Msoplioshi sadac adamianebi sexis momxreni arian. Ik aris yvelaze Zne
dacemuli da Garyvnili sazogadoeba. Vinc Qartvel axalgazrdobas sexisken
ubigzgebs. icodet Znedacemulobas tesavs exla sexis aktisken ubidzgebt
kartvel taobas xval albat Pidarastebis korwinebasac shemoigebt. Qartveli
var da meamayeba chemi kveyana ar aris zne dacemuli rogoric aris Amerika
Evropa da sxva kveynebi. Guli mwydeba Shorenas nairi nabichvrebi rom
cdiloben Saqartvelo Amerikis da Evropis zne dacemul qveynebs daamsgavson.

Автор Levani Bochorishvili (3 года)
zaan cudi aa vinaa es too :D:D:D:D:D

Автор teosha88 (5 лет)
kochag..

Автор davit d (5 лет)
amis momgonis dedasheveci me! tlat daylevdit tu raa xalxo ar miaqciot
yuradgeba!

Автор portnoyere (3 года)
au ragac cxvirshi michers da tanshi mtexavs da modi ra shore :)))

Автор davita19 (4 года)
susti tsamyvania, ver kiTxulobs SeumCvnevlad. albat marto erT rameSia kargi

Автор giorgi chitishvili (2 года)
yle yleeebi arian

Автор TheInsane777 (5 лет)
aeseti bozebi da sirebi ro arian sakartveloshi mcxvenia me daylevdnen
sul...dadgeba is dgec ....

Автор 1234oldaa (5 лет)
Real BimBo! Bimbos and gays for sex education: ---booo- loosers!

Автор gio noa (4 года)
es shorena dedamiwaze yvelaze yleqalia chemidedasheveci ra supta mutelia
uylevesi qali es rogor unda motyna rasgavs araqalishvili rogor unda
moiyvano 9 jer gadatynuli bolobolo qartvelebi vart tqve yleebo vinc es
gadacema daarsa isic magari ylea mogityan patroni shorena begashvilo

Автор sratiani . (5 лет)
pioneri ki ara bozi xar shen shorena. mshoblebi ara gyavs she upartono? an
aravin geubneba ra sacodavi da sazizghari xar? sakartveloshi sexsze
xmamaghla ar laparakobdnen, magaram gamravlda mainc kartveli erti. she
kidev ise usicxvilod gamodixar da kartvelebs sexze elaparakebi. shen eris
maginebeli xar. shen rom giyureb mrcxvenia. mezizghebiiiiiiiii

Автор leonell messi (3 года)
arada dedashens seqsi ar qonia :D:D

Автор camomileeee (5 лет)
es ragac vardisferi kaba, rom iwyeba gadacema mashin rom acvia filmshi rom
gadaiges posterzec magashia gazmanuli da ra iko axali ver itria tu ar
ukides da ar chaacves? LOL

Автор Tornike44 (3 года)
@nevermindafuckindark Sheni Sexsshi ganvitarebuli deda movtya she
yleeeoooo. Shen bicho Sityvebi shearchie Reebs mwer? Gipovi da mogitynav
dedis mutels She martla pidarasto. Pidarastadac miyvaan she martla
ganuvitarebelo. Vajkac cacebs pidarastebs vinc gautolibs is aris
ganuvitarebeli. Me Amerikashi var namyopi da ik var xshirad vxedav ra
rogori adamianebi arian. 12-13 wlis gogoebi bavshvebs achenen. 16 wlis
gogoebidan 25% daaxloebit kalishvili. 25% bichebi ki pidarastebi arian.

Автор nika kobaxidze (5 лет)
es kali unda davijirot da sul mutelshi unda vurtyat tixli! mere am kalis
dedaa dasajeri shamfurit unda amoutva dedamis erti adgili. ai prosta es
gadacema T'V_shi ar makvs nanaxi da internetidan vici am sibindzuris
shesaxeb da ai prosta 1 tutsac ver vdzleb rom amas vuyuro imdenad
sazizgarobaa. jer boz kalas laparaki da mere temas ise exeba rom guli
shegituxdeba ra. vaime ra sazizgari xar kalo! vinc shen pirshi mainc
prezervativis gareshe mogces im kacis deda movtyan!!!!!!!!!!!!!!

Автор goga nino (4 года)
raghaz sulelurad aris ra es gadacema gaketebuli...prinzipshi ki martalia,
rom am temaze, romeliz aris khvelaze bunebrivi am kvekhanaze, tavisuplad
unda sheedslos adamians laparaki.sakartveloshi es aris tabu.magram es
shorena tavisi gamosvlit am temas ise khidis, vitom raghaz magari
garkhvnilobis gareshe ar sheidslebodes am temaze laparaki.

Автор Irakli Lursmanashvili (4 года)
@hovikahovika შენ ხო არ გამოყლევდი ამხელა კაცი?

Автор gvantsa Kuchava (5 лет)
eh sackalo sakartvelo.ukve mcxvenia rac mak xdeba.bozobashi kartvelma
gogebma ukve mteli evropa chamotova.vaime eg ro codnoda vaxtang
gorgasals.davit agmashenebels.tamar mepes da ase shemdeg xo tavs
chamoixchobden."davit agmashenebeli pexi damadgit gulze damadgit"amis
magivrad itkoda "pexi dagadgit gulze dagajvit" puuuuuuuuu

Автор Geo Patrioti (5 лет)
she martla pioneris gaketebulo shena!!! tumca shengan ra minda an
gvinda,vinc magas etershi ushvebs,isaa sarze dasasmeli

Автор tuxtuxa vashadze (1 год)
fui bliad

Автор ionna anna (4 года)
@hovikahovika eg ra shuashia exla? :D :D

Автор borjjalo (4 года)
@ELLE1747 იმიტომ წერია ლოცვა რომ არ გავირყვნათ

Автор gio narimanashvili (3 года)
kvirashi samjeeeeeeeeeer????? sad unda naxo amdeni :DDDDDDDDD

Автор TheKing2033 (4 года)
@norphiem გული აგერევა ამათ უნიჭო სნობიზმს რო შეხედავ. ეს გამხმარი გოიმი
კახპა თავი, რომ სოფი ლორენი გონია და ეს თავისთავზე შეყვარებული პიდარასტები.
ელიტა კი არა ნამდვილი ყლეიტაა. ვაი მაგ საცოდავების ბრალი და იმათი კიდე ვინც
ამათ აქეზებს და ალაპარაკებს.ამათ ყურებას ზოოპარკში წასვლა ჯობია.

Автор NemiroffNike (4 года)
@borjjalo auu :D:D HAHAH

Автор borjjalo (4 года)
ხალხო დააკვირდით ღიმილს 2:02 გრიგოლიას ღიმილს შეადარეთ

Автор zukacs (5 лет)
1:05-1:07

Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта